windows對抗常用

關於簡訊或者電話轟炸機

                                                              關於簡訊轟炸機或者電話轟炸機     效果就是被攻擊的人的電話會不停的接到簡訊或者不停的有人給他打電話,可以二十四小時打,也可以凌晨一點突然各種打電話。     原理的話有兩種 […]